Om föreningen

Föreningen bildades 1996, och har idag ca 200 medlemmar. 

Du får medlemstidning "Släktträdet" som utkommer 2 ggr/år.  I tidningen finner du artiklar om äldre tider samt aktuell information om möten och aktiviteter.

Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och deltar i släktforskardagar och i Arkivens dag.

Vi anordnar utflykter och vandringar. Om så önskas, ordnar vi studiecirklar i släktforskning.

Styrelsen

Ordförande - vakant

Vice ordförande - vakant

Per Täppers (Kassör) 070-521 05 50

Marita Ängsbo (Sekreterare) 073-096 16 92

Lili-Ann Jönsson (Ledamot) 070-289 29 64

Tommy Orrestad (Ledamot) 070-525 26 75

Anne-Marie Stjernberg (Ledamot) 070-360 51 49

Rigmor Mähler (Suppleant) 070-573 01 93