Om föreningen

Föreningen bildades 1996, och har idag ca 200 medlemmar. 

Du får medlemstidning "Släktträdet" som utkommer 2 ggr/år.  I tidningen finner du artiklar om äldre tider samt aktuell information om möten och aktiviteter.

Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och deltar i släktforskardagar och i Arkivens dag.

Vi anordnar utflykter och vandringar. Om så önskas, ordnar vi studiecirklar i släktforskning.

Styrelsen

Ordförande - vakant

Vice ordförande - vakant

Rigmor Mähler, kassör 070-573 01 93

Marita Ängsbo ,sekreterare, 073-096 16 92

Lili-Ann Jönsson, ledamot, 0560-710 71

Tommy Orrestad, ledamot, 070-525 26 75

Anne-Marie Stjernberg, ledamot, 070-360 51 49

Per Täppers,suppleant, 070-521 05 50